Fókuszcsoport
www.median.hu 
2019. július 18. 

Alkalmazott módszerek


Személyes kérdőíves kérdezés
Önkitöltéses kérdőíves adatfelvétel
Személyes számítógépes kérdezés – CAPI
Telefonos, számítógépes kérdezési módszer - CATI
Omnibusz
In-hall (central location) kutatás
Fókuszcsoport
Megfigyelés, mystery shopping
Mélyinterjú
Brainstorming

KERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 

Fókuszcsoport

Kvalitatív módszer, melynek során a célcsoport 6-10 tagja másfél-kétórás közös beszélgetésen vesz részt.

A fókuszcsoportos módszer révén a lehetőség nyílik a célcsoport spontán reakcióinak regisztrálására, a vélekedések mögött meghúzódó racionális, illetve érzelmi-indulati motivációk feltárására. Az oldott hangulatú beszélgetések során a résztvevők a kutatás céljainak megfelelően összeállított forgatókönyv (vezérfonal) alapján beszélgetnek a moderátor irányításával, és véleményüket megosztják egymással. A fókuszcsoport előnye, hogy a résztvevők egymással folytatott interakciója életszerű csoporthelyzetben megy végbe, valamint alkalmazni lehet olyan projektív technikákat és más játékos elemeket, amelyek segítik a kifejezést és lehetőséget adnak a mélyebb motivációs tényezők feltárására, amelyeknek a résztvevők esetleg maguk sincsenek tudatában.
 
Csoportszoba a Mediánban
 
 
Megfigyelőszoba