Internethasználat Magyarországon
www.median.hu 
2019. július 23. 
A MEDIÁN
Hírek, újdonságok
Politika
Gazdaság
Média
Társadalom

KERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 
2007. január 16.

Internethasználat Magyarországon

Felmérés a 14-70 éves népesség körében

A 14-70 éves népesség egyharmadának van valahol internet-hozzáférése: 62 százalékuknak egy, 35 százalékuknak kettő, 3 százalékuknak három helyen. A legtöbb internet-hozzáférés a válaszadók lakásában van.

A 14-70 év közötti népesség 19 százalékának, az internet-hozzáféréssel rendelkezők közel kétharmadának van csatlakozási lehetősége otthon (1. ábra). Az otthoni internetezők 78 százalékának lakásában egyetlen számítógépről érhető el a web, 16 százalékának kettőről, 4 százalékának háromról vagy négyről is. Az otthoni gépek számát tekintve 73 százaléknak nincs is lehetősége több hozzáférésre, azonban azok közül, akiknek legalább két gépe van otthon, a többség (71 százalék) ki is használja ezt a lehetőséget, 19 százalék pedig annak ellenére csak egy helyről éri el a hálót, hogy több pc-t is tartanak otthon.
 
Az aktív keresők 22 százaléka fér hozzá az internethez a munkahelyén, a tanulók 58 százaléka éri el a webet az iskolában. Az előbbiek 60, az utóbbiak 47 százalékának van otthon is csatlakozási lehetősége.
 
Az internet-hozzáférés társadalmi meghatározottsága nagyon hasonló a számítógép-ellátottságéhoz, de a különbségek még erősebb kontúrokkal látszanak. Meghatározó a gazdasági aktivitás, amiben erőteljesen megjelenik összefüggése az életkorral és az iskolai végzettséggel, de ezek hatása azonban önmagukban is erős. Kevésbé erős, de szignifikáns az összefüggés a lakóhellyel és a jövedelemmel. A férfiak és a nők lehetőségei tekintetében nincs szignifikáns különbség (2-3-4. ábra).
 
Az internetezők 34 százaléka először az iskolában használta a netet. Ez az arány a legfiatalabbak körében 76 százalék, a 18-29 évesek körében 63 százalék. Otthon találkozott az internettel a használók 25 százaléka (más családtagnál további 4 százalék), munkahelyén 27 százalék, barátoknál 4, nyilvános helyen 5 százalék.
 
A 14-70 éves népességben 28 százalék az internethasználók aránya, azok közül, akiknek van hozzáférése, csaknem mindenki (92 százalék) legalábbis alkalmanként használja az internetet.
 
A férfiak – a hozzáférés lehetőségétől függetlenül is – intenzívebben használják az internetet, mint a nők. Ettől eltekintve a használat demográfiai összefüggései alig különböznek a hozzáférésétől.
 
Az internethasználók (ők az alapsokaság 28 százalékát teszik ki) háromnegyede (72 százalék) e-mailezik és csaknem mindegyike (90 százalék) szokott böngészni a világhálón, de az internetezők 7 százaléka egyiket sem említette. Azok közül, akik e-maileznek, csaknem mindenki böngészni is szokott, a mindkét lehetőséget használók aránya 69 százalék. Az e-mailezők 56 százaléka 10-nél kevesebb levelet küld hetente, 33 százalék 10-20 közöttit, 7 százalék 20-50 közöttit és 4 százalék ennél is többet. Azok közül, akik böngésznek, 16 százalék hetente több mint 10 órát tölt ezzel, 18 százalék 5-10 órát, 21 százalék 3-5 órát, 31 százalék 1-2 órát, 14 százalék pedig ennyit sem.
 
E-mailezési és böngészési szokásaik alapján klaszterelemzéssel három csoportba soroltuk az internetezőket. Az intenzív használók aránya 9 százalékot tesz ki. A második csoportba az internetezők 44 százaléka tartozik, ők abban különböznek az előbbiektől, hogy kevesebbet leveleznek náluk. A fennmaradó 47 százalék ritka internethasználónak tekinthető.
 
A használat intenzitásának társadalmi-demográfiai összefüggései különböznek a penetrációs mutatókétól. A nemmel és az iskolai végzettséggel a legerősebb az összefüggés: a férfiak és a diplomások a legintenzívebb használók. Az életkor hatása abban jelenik meg, hogy a legfiatalabbak körében a leginkább jellemző az alkalmi használat, továbbá a legidősebbek szokásaira (az otthoni hozzáféréssel erős korreláció mellett) nem jellemző a levelezés, ám annál inkább a böngészés (5-6. ábra).
 
Ami a konkrét használatot illeti, az internetezők közül a magyar nyelvű hírek olvasására használják a legtöbben (85 százalék) a világhálót. Ez egyben a legintenzívebben használt funkció is: a netezők egyötöde naponta, további egyharmada hetente többször olvas magyar nyelvű híreket.
 
A Medián a Mobil Innovációs Központ megbízásából 2006 júniusában 1500 fő személyes megkérdezésével felmérést készített az internethasználatról. A minta nem, életkor, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentálja a 14 és 70 év közötti népességet.
Ábrák