Mi jelentősége van egy új választásnak?
www.median.hu 
2019. július 18. 

Website tartalom


10 éve mértük
A MEDIÁN
Média

KERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 
2008. augusztus 05.

Mi jelentősége van egy új választásnak?

A legtöbben az életszínvonal csökkenését tartották a legsúlyosabb problémának, ám ennek megoldásában a többség szerint nem játszik nagy szerepet az, hogy milyen összetételű a kormány – derült ki egy 1998 áprilisában készült országosan reprezentatív felmérésünkből.

Egy hónappal a parlamenti választások első fordulója előtt az emberek többségét kisebb vagy nagyobb részben, de érdekelte a politika, de nem kevesen voltak azok sem akik azt mondták, hogy egyáltalán nem érdeklődnek iránta (1. ábra). A demokrácia hazai működésével kapcsolatban viszont a többség negatív véleményt fogalmazott meg: mindössze tízből hárman mondták magukról, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben elégedettek vele. Kétharmadnyian viszont negatívan vélekedtek róla, sőt minden ötödik nagyon elégedetlen volt a demokrácia működésével (2. ábra).
 
A választások előtt szinte mindig tapasztalható valamennyi felfokozottság, bizakodás a közvéleményben, ám 1998 áprilisában a legsúlyosabbnak tartott társadalmi-gazdasági problémák megoldását nem kötötték az emberek egyértelműen egy esetleges hatalmi-politikai váltáshoz. Akkoriban az életszínvonal csökkenését, az egzisztenciális nehézségek problémáját tartotta a társadalom a legsúlyosabb problémának: a százas skálán 90 pontot ért el a közvéleményben a szegénység terjedésének és az áremelkedéseknek a súlyossága. Nem sokkal maradt el ezektől a közbiztonságnak a Horn-kormány idején sokat kritizált romlása, valamint a munkanélküliség és a korrupció (mindhárom probléma 87 pontot kapott). Szintén 80 pont feletti értéket ért el a magas adók és az egészségügyi ellátás hiányosságainak súlyossági indexe. Ezeknél valamivel kevésbé, de szintén a súlyosabb gondok közé sorolták a válaszadók az oktatásban meglévő esélyegyenlőtlenségeket (73 pont) és a népesség csökkenését (71 pont). Végül a kérdőívben felsorolt problémák közül csak kettő bizonyult inkább nem súlyosnak: a televízió műsorainak (41 pont) és a magyar labdarúgás alacsony színvonala (35 pont) (3. ábra).
 
A súlyosnak tartott problémák megoldását azonban általában nem nagyon kapcsolták össze az emberek azzal, hogy milyen kormány lesz 1998-tól az ország élén. Az anyagi helyzetük javulását vagy akár az oktatási esélyegyenlőtlenségek és a korrupció csökkenését például csak közepesen érezték összefüggésben állni azzal, hogy ki kerül majd kormányra: az indexek átlaga igen közel volt a skála közepét jelentő semleges állásponthoz. Néhány kérdéssel kapcsolatban valamivel nagyobb jelentőséget tulajdonítottak az új kormány összetételének, bár a százas skálán csak 60 pont körüli értéket kapott az, hogy igazságosabb lesz az adózás, hogy hogyan alakul a munkanélküliség és az árak, hogy javul-e a közbiztonság és az egészségügyi ellátás. A leginkább az ország külpolitikájának alakulásában láttak eltérést a válaszadók aszerint, hogy milyen kormány kerül hatalomra, bár ennek az átlaga is 70 pont alatt maradt. A legkevésbé az amúgy is kevésbé fontosnak tartott televíziós műsorok és a magyar foci színvonalának javulását hozták összefüggésbe a megkérdezettek az új kormány összetételével (4. ábra).
Ábra