Halálos segítség
www.median.hu 
2018. június 21. 

Website tartalom


10 éve mértük
A MEDIÁN
Média

KERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 
2013. augusztus 25.

Halálos segítség

Bár az elmúlt tíz évben valamelyest csökkent a „kegyes halál” támogatottsága a magyar társadalomban, a többség (55 százalék) még mindig „egyetért azzal, hogy Magyarországon megengedett legyen az eutanázia”.

A „könnyű halál” támogatói között még mindig többségben vannak azok, akik az aktív eutanáziát is támogatják, tehát azt, amikor az orvos adja be a betegnek a halálos injekciót, bár az ő arányuk 10 százalékponttal csökkent az utóbbi évtized alatt.
 
A HVG számára most júliusban, a teljes szavazókorú népesség mintáján készített, és egy tíz évvel ezelőtti kutatás kérdéseit megismétlő Medián-felmérés szerint továbbra is egyötöd körüli azok aránya, akik csak a passzív eutanáziával értenek egyet, tehát azzal, hogy bizonyos reménytelen esetekben az orvos megszünteti az élet fenntartásához szükséges kezelést. Összességében a „halálba segítés” elutasítása és a kérdés körüli bizonytalanság növekedett a leginkább 2003-hoz képest.
 
A KDNP az egyetlen parlamenti párt, amely határozottan elutasítja az eutanáziát, így érthető módon a kormánypárti szavazók között vannak a legkisebb arányban a „kegyes halál” hívei. Ugyanakkor minden szavazótáborban az egyetértők vannak többségben.
 
A legerősebb összefüggést a vallásossággal mutatja az eutanázia megítélése: a reprezentatív módon kiválasztott 1200 megkérdezett közül elsősorban a hívők gondolják úgy, hogy az emberek nem rendelkezhetnek szabadon a sorsuk – életük és haláluk – felett. Amíg az egyházuk tanításait követők között alig több mint egyharmad (39 százalék) azok aránya, akik „egyetértenek azzal, hogy Magyarországon megengedett legyen az eutanázia”, a nem vallásosak között az átlagnál is nagyobb, 57 százalékos többségben vannak. Összefüggésben azzal is, hogy a legidősebbek között van a legtöbb vallásos ember, a 60 évesnél idősebbek ellenzik a leginkább a „könnyű halál” legalizálását, náluk az eutanázia hívei kisebbségben vannak.
 
Az iskolai végzettség eltérései egyértelmű trendet rajzolnak ki: a legalacsonyabb végzettségűek között vannak a legkisebb arányban (52 százalék) az eutanázia hívei, a diplomások között pedig a legtöbb a támogatója (66 százalék). Ugyanakkor a legképzettebbek körében a legerősebb az összefüggés a vallásossággal: annak a kevés számú diplomásnak a többsége (71 százalék), aki az egyház tanítását követi, elutasítja a „kegyes halál” minden formáját, míg a nem vallásos értelmiségiek között a támogatók aránya (70 százalék) éppen ennyi.
 
Kapcsolódó cikk:
A felméréseket havonta – legutóbb  2013. július 5-e és 9-e között - készítette a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet, az ország több mint 100 településén véletlenszerűen kiválasztott 1200 felnőtt állampolgár személyes megkérdezésével. A minta kisebb torzulásait a KSH adatait felhasználva matematikai eljárással, úgynevezett súlyozással korrigálták, és így a minta pontosan tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára a teljes mintában a válaszok megoszlásától függően legfeljebb ±3 százalék.
 
Az eutanázia különböző formáinak támogatottsága 2003-ban és 2013-ban (százalék)
 
2003
2013
VALLÁSOSSÁG
 
 
egyház tanítása szerint
44
39
maga módján
64
54
nem vallásos
67
57
ÉLETKOR
 
 
18 – 29 éves
73
54
30 – 39 éves
70
62
40 – 49 éves
63
54
50 – 59 éves
57
62
60 éves és idősebb
49
48
ISKOLAI VÉGZETTSÉG
 
 
legfeljebb szakmunkásképző
59
52
középiskola érettségivel
68
58
főiskola, egyetem diplomával
66
66
EGYÜTT
62
55
Ábrák