Önkitöltéses kérdőíves adatfelvétel
www.median.hu 
2019. július 18. 

Alkalmazott módszerek


Személyes kérdőíves kérdezés
Önkitöltéses kérdőíves adatfelvétel
Személyes számítógépes kérdezés – CAPI
Telefonos, számítógépes kérdezési módszer - CATI
Omnibusz
In-hall (central location) kutatás
Fókuszcsoport
Megfigyelés, mystery shopping
Mélyinterjú
Brainstorming

KERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 

Önkitöltéses kérdőíves adatfelvétel

Önkitöltéses kérdőívet akkor alkalmazunk, ha olyan témáról szeretnénk adatokat kapni, amelyek túl kényesek ahhoz, hogy a válaszadók mindig őszintén nyilatkozzanak a kérdezőbiztos előtt, vagy ha az alapsokaság valamilyen szempontból különleges.

A vizsgálatban résztvevők maguk töltik ki a nyomtatott kérdőívet, majd azt postai és e-mailes megkérdezés esetén visszajuttatják a kutatóintézetnek, helyszíni adatfelvétel esetén a kijelölt gyűjtőhelyre viszik.

A postai, e-mailes és helyszíni megkérdezés előnye, hogy olcsóbb, mint a személyes kérdezés. Hátránya az alacsony visszaküldési arány és az adatfelvétel esetleges torzulásai (a minta torzulhat a visszaküldés önkéntessége miatt, valamint azért, mert nincs kontrollálva a válaszadó személye és az, hogy ne használjon meg nem engedett információforrást). Bizalmas témák esetében, ahol fontos a reprezentativitás is, a kérdőívet a kérdezőbiztos adja át, majd kitöltés után, lezárt borítékban gyűjti be.