In-hall (central location) kutatás
www.median.hu 
2019. július 18. 

Alkalmazott módszerek


Személyes kérdőíves kérdezés
Önkitöltéses kérdőíves adatfelvétel
Személyes számítógépes kérdezés – CAPI
Telefonos, számítógépes kérdezési módszer - CATI
Omnibusz
In-hall (central location) kutatás
Fókuszcsoport
Megfigyelés, mystery shopping
Mélyinterjú
Brainstorming

KERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 

In-hall (central location) kutatás

Az in-hall tesztet elsősorban akkor érdemes használni, ha statisztikailag megbízható adatokra van szükségünk

és:
•  jól körülhatárolható a kutatás célcsoportja
• olyan ingeranyag (élelmiszer; kommunikációs anyagok, reklámfilmek; új termék) bemutatására van szükség, amelyet standardizálva, és csak egy erre előkészített teremben lehet bemutatni. Például azért mert az ingeranyag technikai eszközöket igényel, túl nagy, kevés áll rendelkezésre stb.
• szeretnénk információkat szerezni olyan kvalitatív tényezőkről is, mint a fogyasztók döntéseinek mozgatórugói, választásainak háttere.

In-hall teszt során nagyvárosok utcáin a kérdezőbiztosok a célcsoport tagjait szűrőkérdőívvel, előre meghatározott szempontok alapján választják ki, majd a válaszadókat a kérdezőbiztosok egy terembe („hall”-ba) kísérik, ahol az ingeranyagok elő vannak készítve a tesztelésre.

A módszer további előnye, hogy gyors és viszonylag olcsó. Hátránya, hogy 20-25 percnél hosszabban nemigen lehet igénybe venni az utcán sétáló emberek idejét.
 
Tesztszoba